» Wsparcie działań statutowych – przewozu uczestników projektów

Stowarzyszenie Morena realizuje projekt pt.:

Wsparcie działań statutowych – przewozu uczestników projektów

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Państwa – Narodowy Instytut Wolności.
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.