Ogłaszamy wyniki konkursu na granty do 5000 przyznane w ramach GFM - Stowarzyszenie Morena


Ogłaszamy wyniki konkursu ofert złożonych w ramach konkursu GFM_5000/2018.

Wyniki oceny dostępne są tutaj.

Zgodnie z zapisami Regulaminu, dofinansowanie otrzymały oferty, które uzyskały łączną ocenę, z dwóch etapów oceny merytorycznej, od 18 do 30 punktów.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Organizacje, którym kwota dofinansowania została zmniejszona, prosimy o kontakt pod nr telefonu:  533 319 895, w celu uaktualnienia budżetu.