MRWP - Stowarzyszenie Morena

5 stycznia 2017 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. Młodzieżowi Radni – w liczbie 10 – podsumowali rok 2016 i debatowali o działaniach na rok 2017. Punktem wyjścia tych działań okazał się krótki warsztat, podczas którego radni wspólnie opracowywali definicję polityki młodzieżowej. Gościem specjalnym był Filip Górski, pomorski przedstawiciel w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy MEN, który przybliżył działalność Rady. Obradom przyglądali się uczniowie z Kościerzyny wybrani do tamtejszej MR. To jedna z trzech MR, które w tym roku poszerzą skład MRWP.