Minigranty do 500 zł na inicjatywy młodzieżowe w ramach GFM przyznane! - Stowarzyszenie Morena

Szanowni Państwo

Rozstrzygnęliśmy I edycję konkursu na minigranty do 500 zł na realizację inicjatyw młodzieżowych w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

Na konkurs wpłynęła rekordowa liczba 138 wniosków. Biorąc pod uwagę dostępną alokację środków, Komisja Grantowa wyłoniła do dofinansowania 35 wniosków. Przy wyborze inicjatyw do dofinansowania Komisja kierowała się m.in. następującymi kryteriami:

  • ukierunkowanie projektów na otwarte inicjatywy skierowane do różnych grup odbiorców i lokalnych społeczności,
  • wysoki potencjał wolontariacki projektów.

Listę dofinansowanych projektów można znaleźć tutaj.

Gratulujemy zwycięzcom i przypominamy, że zgodnie z zapisami regulaminu konkursu grupy, które znalazły się na liście zwycięzców są zobowiązane do udziału w spotkaniu dotyczącym spraw formalnych i merytorycznych związanych z realizacją inicjatyw. Spotkanie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 17, w siedzibie Stowarzyszenia Morena. Obligatoryjne na spotkaniu obecny musi być Lider. W przypadku nieobecności na spotkaniu projekt grupy zostanie skreślony z listy dofinansowanych, a jego miejsce zajmuje inny projekt z listy.