» GFM – rozstrzygnięcie konkursu na granty do 5000 zł

Szanowni Państwo

Zakończyliśmy wszystkie etapy oceny wniosków na dotacje do 5000 zł złożonych w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

Dzięki alokacji środków przeznaczonych na konkurs w wysokości 70 000 zł, udało nam się dofinansować 17 projektów.

Wyniki można znaleźć tutaj.

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie ciekawych wniosków oraz za spotkania podczas II etapu oceny merytorycznej. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i liczymy na owocną współpracę przy realizacji projektów.