» GDAŃSKI FUNDUSZ MŁODZIEŻOWY 2023 – RYSZAMY Z TEGOROCZNYMI NABORAMI

W tym roku już w lutym ruszamy z konkursami dotacyjnymi w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

27 lutego rozpoczynamy nabór wniosków w dwóch konkursach grantowych:

 1. Granty do 7000 zł dla organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Minigranty do 700 zł dla nieformalnych grup młodzieży na realizację inicjatyw młodzieżowych.

GRANTY DO 7000 ZŁ

W ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, można ubiegać się o granty do 7000 zł na projekty młodzieżowe realizowane przez organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci i młodzieży oraz grupy działające pod patronatem takich organizacji.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach:

 1. Inicjatywy młodzieżowe
 2. Edukacja nieformalna
 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzież
 4. Integrację osób z Ukrainy i mniejszości narodowych z mieszkańcami Gdańska

przy czym poszczególne obszary zostały zdefiniowane następująco:

Inicjatywy młodzieżowe – inicjatywy przygotowane i realizowane przez młodych ludzi, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać prospołecznie. Mogą być skierowane do różnych grup wiekowych spośród lokalnych społeczności.

Edukacja nieformalna – pozaszkolne inicjatywy edukacyjne skierowane do młodzieży, kształtujące określone umiejętności, postawy, wartości i wiedzę.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – inicjatywy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, która napotyka na bariery środowiskowe, ekonomiczne, zdrowotne i inne, które znacząco utrudniają dostęp do pełnej oferty wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Integrację uchodźców i mniejszości narodowych z mieszkańcami Gdańska – inicjatywy mające na celu integrację dzieci i młodzieży uciekających przed wojną oraz mniejszości narodowe zamieszkujące miasto Gdańsk. Mile widziane aby projekcie brała udział grupa docelowa.

Termin naboru wniosków: od 27 lutego do 27 marca 2023 r.

Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 17 kwietnia  do 10 grudnia 2023 r.

Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane przede wszystkim w Gdańsku.

Uwaga! Projekty złożone w tegorocznej edycji powinny uwzględniać sytuację epidemiczną, czyli fakt, że w różnych okresach roku mogą obowiązywać obostrzenia o różnym stopniu restrykcji.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line – www.witkac.pl i wypełnić formularz.
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.

Od tego roku do wniosku należy dołączyć, w systemie witkac, wypełnioną Ankietę dotyczącą dostępności, co stanowi warunek uzyskania pozytywnej oceny formalnej.

W ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie witkac.pl, należy dostarczyć do Stowarzyszenia Morena (osobiście lub pocztą) potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Uwaga, w związku z wydłużeniem naboru wniosków z dniem 14.03.2023 wchodzi w życie nowy Regulamin konkursu.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt:jk@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Justyna Kiermasz

Pod wskazanym numerem można także konsultować pomysły na działania projektowe.

Uwaga! We wtorek, 7 marca, o godz. 17.00  odbędzie się spotkanie informacyjne on-line, dotyczące zasad przygotowania wniosku na granty do 7000 zł. Zapraszamy wszystkich chętnych. Link będzie dostępny w dniu spotkania.

Dołącz do spotkania Zoom
https://zoom.us/j/94201007157?pwd=MnJRbkkvNG5mc1Vta1hkbmoxTzFhdz09

Identyfikator spotkania: 942 0100 7157
Kod dostępu: YY87yz

Załączniki – granty do 7000 zł:

 1. Regulamin konkursu
 2. Wzór wniosku
 3. Regulamin konkursu UKR

————————————————————————————————————

MINIGRANTY DO 700 ZŁ

Jako Operator Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego pragniemy zachęcić młodych ludzi do realizacji ich pomysłów o charakterze społecznym oraz umożliwić rozwój ich pasji i zainteresowań, a także nabycie szeregu kompetencji społecznych i indywidualnych. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Kluczowe znaczenia ma dla nas, aby pomysły wnikały z pasji młodych ludzi lub stanowiły próbę rozwiązania problemów, które dostrzegają dookoła siebie.

W ramach konkursu przyznamy minigranty do 700 zł na inicjatywy realizowane przez nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych działające na terenie Gdańska) oraz młodzież działającą w/przy organizacjach pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs kierujemy do 4-osobowych grup młodzieży w wieku 13-26 lat.

Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane przede wszystkim w Gdańsku.

Uwaga! Projekty złożone w tegorocznej edycji powinny uwzględniać sytuację epidemiczną, czyli fakt, że w różnych okresach roku mogą obowiązywać obostrzenia o różnym stopniu restrykcji.

Termin naboru wniosków: od 27 lutego do 27 marca 2023 r.


Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 17 kwietnia  do 15 sierpnia 2023 r.

Wniosek do konkursu należy przygotować i złożyć w wersji elektronicznej na udostępnionym formularzu na adres mailowy:  gfm@morena.org.pl. Grupa nie składa wniosku w wersji papierowej.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Uwaga, w związku z wydłużeniem naboru wniosków z dniem 14.03.2023 wchodzi w życie nowy Regulamin konkursu.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: jk@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Justyna Kiermasz

Uwaga ZMIANA TERMINU SPOTKANIA! We wtorek, 14 marca, o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w siedzibie Stowarzyszenia Morena (ul. Jaśkowa Dolina 7 – parter) dotyczące zasad przygotowania wniosku na minigranty do 700 zł. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Od tego roku wprowadzamy także możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego na indywidualna prośbę zainteresowanej grupy młodzieży w ustalonym z nami terminie. W celu umówienia takiego spotkania proszę dzwonić pod numer: 533 319 895.

Załączniki – minigranty do 700 zł:

 1. Regulamin konkursu
 2. Regulamin konkursu UKR
 3. Wzór wniosku
 4. Wzór potwierdzenia zawiązania grupy nieformalnej
 5. Oświadczenie opiekuna
 6. Karta oceny formalnej
 7. Wzór sprawozdania
 8. Opisy poziomów dostępności