AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017 - Stowarzyszenie Morena

Zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

fundusz-akumulator-spoleczny-zasili-inicjatywy-pomorzan-63.jpg

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs grantowy skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Termin naboru wniosków: od 1 do 31 lipca 2017.

Rodzaje dotacji:

  • mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego
  • grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego

REGULAMIN KONKURSU

UWAGA:
Nabór wniosków o dotacje na rozwój młodych organizacji będzie prowadzony jako odrębny konkurs! Planowany czas przyjmowania aplikacji: od 15 lipca do 15 sierpnia 2017.

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Projekty mogą być realizowane w okresie od 16 sierpnia do 15 grudnia 2017.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować – w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz. 

UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z Operatorem.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu i udziału w organizowanych spotkaniach informacyjnych!

Przypominamy także, o możliwości konsultacji wniosków przed ich złożeniem.

WIĘCEJ: www.akumulatorspoleczny.pl

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstał w ramach zadania publicznego, realizowanego przez Fundację Pokolenia, Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie EDUQ, Fundację Rozwoju Lokalnego PARASOL, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,  Stowarzyszenie Morena, Fundację Edukacji i Działań Społecznych oraz Fundację Strefa Mocy we współpracy z Fundacją Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Znalezione obrazy dla zapytania fio 2017