Aktualności

Sesja Inauguracyjna MRWP

6 marca 2017 roku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego delegaci dwunastu Młodzieżowych Rad z województwa pomorskiego zostało zaprzysiężonych na Radnych … Continue reading »

Spotkanie informacyjne Erasmus+

Stowarzyszenie Morena oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają na spotkanie informacyjne dot. Programu Erasmus+: Młodzież, które odbędzie się 07 lutego 2017 r. w godzinach od 13:00 do 18:00 w Warszawie przy ul. Starej 4.

MRWP

5 stycznia 2017 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego.

CIS Osówek – zatrudnienie na przyszłość

Stowarzyszenie Morena realizuje projekt pt.: „CIS Osówek - zatrudnienie na przyszłość” w ramach Działania 6. 1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Spotkanie informacyjne Erasmus+

Stowarzyszenie Morena oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają na spotkanie informacyjne dot. Programu Erasmus+ (sektory: Młodzież oraz Edukacja Szkolna), które odbędzie się 10 stycznia 2017 r. w godzinach od 13:30 do 19:30 w Warszawie przy ul. Starej 4.

Gdański Fundusz Młodzieżowy

Głównym celem Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego jest umożliwienie młodym ludziom realizacji ich pomysłów na inicjatywy skierowane do lokalnej społeczności.